Ceny produkce – rok 2019

S účinností od 1. ledna 2019 vstupují pro zákazníky Obce Životice u Nového Jičína v platnost tyto ceny za odběr pitné vody:

Ceny v Kč za 1 m3                                     Cena bez DPH                            Cena včetně DPH 15 %voda pitná (vodné)
                                                                      39,18                                            45,06

V kalkulaci vodného se odráží vývoj nákladů například v nutnosti financovat plán obnovy vodohospodářské infrastruktury a cena nákupu vody  od Severomoravských vodovodů a kanalizací a. s. Přesto je cena vodného pod celorepublikovým průměrem. Cílem je nadále poskytovat našim zákazníkům vysoce kvalitní služby v požadovaném rozsahu za přiměřené ceny.

Ceny produkce – rok 2018

S účinností od 1. ledna 2018 vstupují pro zákazníky Obce Životice u Nového Jičína v platnost tyto ceny za odběr pitné vody:

Ceny v Kč za 1 m3                                     Cena bez DPH                            Cena včetně DPH 15 %voda pitná (vodné)
                                                                      37,08                                            42,64

V kalkulaci vodného se odráží vývoj nákladů například v nutnosti financovat plán obnovy vodohospodářské infrastruktury a cena nákupu vody  od Severomoravských vodovodů a kanalizací a. s. Přesto je cena vodného pod celorepublikovým průměrem. Cílem je nadále poskytovat našim zákazníkům vysoce kvalitní služby v požadovaném rozsahu za přiměřené ceny.

Ceny produkce – rok 2017

S účinností od 1. února 2017 vstupují pro zákazníky Obce Životice u Nového Jičína v platnost tyto ceny za odběr pitné vody:

Ceny v Kč za 1 m3                                     Cena bez DPH                            Cena včetně DPH 15 %voda pitná (vodné)
                                                                      36,01                                            41,41

V kalkulaci vodného se odráží vývoj nákladů například v nutnosti financovat plán obnovy vodohospodářské infrastruktury a cena nákupu vody  od Severomoravských vodovodů a kanalizací a. s. Přesto je cena vodného pod celorepublikovým průměrem. Cílem je nadále poskytovat našim zákazníkům vysoce kvalitní služby v požadovaném rozsahu za přiměřené ceny.

Copyright Vodovod Životice u Nového Jičína